• Sobota przed Zesłaniem Ducha Świętego

  CZUWANIE NA PENTECOSTE 2020Święto Penetcoste było świętem dla ludu Izraela, który, po tym jak wyszedł z niewoli egipskiej, otrzymał na górze Synaj Torę, to znaczy księgę Prawa, która zawierała pierwszych pięć ksiąg Biblii: Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Powtórzonego Prawa i Kapłańską. Tora jest słowem hebrajskim, które oznacza „drogę”, „prawo”; jest ona streszczona na dwóch tablicach prawa w dziesięciu przykazaniach. Kiedy Bóg objawia się na górze Synaj, wyznacza drogę życia, którą jest „Słuchaj Izraelu, będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” i „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”: to są dwie tablice, napisane jakby płomykami ognia, które spoczęły na kamieniu. Ale…

 • Wtorek VII Tygodnia Wielkanocnego

  Słowo na dziś: I. Dz 20, 17 – 27 II. Ewangelia J 17, 1 – 11a „Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów”. Paweł wyrusza do Jerozolimy i świadomy niechęci i wrogości jaka go tam czeka, przewiduje swoje uwięzienie a nawet swoją śmierć. Co dla nas, przygotowujących się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest ważne, Paweł śpieszy się bo pragnie „jeśli to możliwe być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie”. Ważne jest przebywanie w Jerozolimie, to znaczy w Kościele także dla nas, bo wiąże się…

 • VII Niedziela Wielkiejnocy – Wniebowstąpienie Pańskie

  Słowo na dziś: I. Dz 1, 1 – 11 II. Ef 1, 17 – 23 III. Ewangelia Mt 28, 16 – 20 Chrystus wstępuje do nieba i to wydarzenie, trochę szokujące uczniów ukazane jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu: „uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. W pewnym sensie tracą Mistrza, stoją wpatrując się w niebo, trochę zagubieni.…

 • Piątek VI Tygodnia Wielkanocnego

  Słowo na dziś: I. Dz 18, 9 – 18 II. Ewangelia J 16, 20 – 23a   „Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy”. W pierwszym czytaniu kontynuujemy historię powstania kościoła w Koryncie, w mieście, w którym mimo wielu grzechów, Pan „ma wiele ludu”. On sam, Najwyższy Pasterz, towarzyszy ewangelizacji i umacnia Pawła i zachęca do głoszenia: „bo Ja jestem z…

 • Czwartek VI Tygodnia Wielkanocnego

  Słowo na dziś: I. Dz 18, 1 – 8 II. Ewangelia J 16, 16 – 20 „Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu”. Po porażce przepowiadania w Atenach, mieście bardzo „religijnym”, Paweł przybywa do portowego miasta Koryntu, które odwiedzi w czasie swoich podróży trzykrotnie, a które miało zupełnie inne. W roku 146 p.n.e Korynt został zburzony przez Rzymian. Odbudowany przez Cezara Augusta w 46 p.n.e, został stolicą rzymskiej kolonii (Colonia Laus Iulia Corinthiensis), a następnie prowincji Achai. Wówczas stał się kosmopolitycznym centrum rozrywki dla rzymskich elit. Horacy o Koryncie napisał „nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt”. Związane to było z wysokimi kosztami usług w tym mieście. Miasto grzesznych rozrywek. To stąd pochodzi powiedzenie „córy Koryntu”. „Znalazł…

 • Środa VI Tygodnia Wielkanocnego

  Słowo na dziś: I. Dz 17, 15. 22 – 18,1 II. Ewangelia J 16, 12 – 15 „Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił” – To moment przepowiadania, które św. Paweł, dokonuje w Atenach, w tym miejscu specjalnym jakim był Areopag, ho Areios pagos – czyli „wzgórze Aresa”. W starożytnych Atenach najwyższa rada złożona była z tzw. archontów. Nazwa rady pochodzi od miejsca obrad – wzgórza Aresa, które poświęcone było bogu wojny. Człowiek z natury jest religijny, odczuwając kruchość swojej egzystencji. To naturalne. Nienaturalny jest raczej ateizm. Motorem religijności, odwrotnie do wiary chrześcijańskiej, która w doświadczeniu darmowej miłości Boga, znajduje swój początek, jest strach. Strach o egzystencje, o przyszłość, o swoje życie, strach przed…

 • Poniedziałek VI Tygodnia Wielkanocnego – 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

  Słowo na dziś, chrzest Lidii: I. Dz 16, 11 – 15 II. Ewangelia J 15, 26 – 16, 4a Dzisiejsze słowo ukazuje nam początek ewangelizacji w Filippi, „głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią”, gdzie urodzi się piękna wspólnota do której św. Paweł napisze jeden ze swoich listów. do Filippi. Św. Łukasz tak opisuje początek głoszenia Dobrej Nowiny w tym mieście: „W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły”. Poszli nad rzekę, dlatego że w miastach, gdzie mieszkali Żydzi i prozelici a gdzie nie było synagogi a…

 • VI Niedziela Wielkanocna

  Słowo na dziś: I. Dz 8, 5 – 8. 14 – 17 II. 1P 3, 15 – 18 III. Ewangelia J 14, 15 – 21 To już VI niedziela Wielkanocna, zbliża się Pentecoste. Pierwsze czytanie pokazuje nam, jak apostołowie „nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”. Starożytny gest nakładania rąk, gest przekazywania dóbr z ojca na syna. Tu przekazuje on najwyższe Dobro, Dar, którym jest Ducha Święty. „Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim…

 • Piątek V Tygodnia Wielkanocnego

  Słowo na dziś: I. Dz 15, 22 – 31II. Ewangelia J 15, 12 – 17 „Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem.”             Juda, zwany Barsaba pochodził najprawdopodobniej z Jerozolimy. Przydomek Barsabas oznaczający syna szabatu, odpoczynku lub powrotu czyli nawrócenia. Musiał odznaczać się wieloma zaletami, skoro razem z Maciejem kandydował na miejsce w gronie Apostołów opuszczone przez Judasza. Św. Euzebiusz w ślad za Papiaszem utrzymuje, że należał on do siedemdziesięciu uczniów Zbawiciela. Opowiada też, że wypił truciznę, ale dzięki cudownej interwencji nie odniósł jakiejkolwiek szkody. Prawdopodobnie zmarł w Judei po…

 • Czwartek V Tygodnia Wielkanocnego

  Słowo na dziś: I. Dz 1, 15 – 17, 20 – 26II. Ewangelia J 15, 9 – 17 Dzisiaj Kościół wspomina św. Macieja, który został włączony do grona apostołów na miejsce Judasza. Tak po ludzku, to nie mogło być to dla niego takie łatwe: być na miejsce tego który zdradził. Ile wiary i zaufania musiało to od niego wymagać. Możemy tylko domyśleć jakie myśli czy wątpliwości kłębiły mu się w głowie. „Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on…